top of page

Disclaimer

Juistheid en volledigheid

De op deze website aangeboden informatie is zorgvuldig samengesteld. Wij streven ernaar om u steeds zo volledig en actueel mogelijk te informeren, maar staan er niet voor in dat de informatie op elk moment zo volledig en actueel is als wij wensen. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie op deze website niet volledig en/of niet actueel zijn, aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

 

Aard van de informatie

Cyclustherapeuten.nl verleent complementaire gezondheidszorg. Onze zorg is een aanvulling op de reguliere (medische) gezondheidszorg maar komt daar niet voor in de plaats. Indien uw gezondheidsklachten daar aanleiding toe geven, dient u zich tot een arts te wenden.

 

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, is raadpleging van de informatie op deze website gratis. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Deze komen toe aan Cyclustherapeuten.nl althans aan haar licentiegevers. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bevoegd vertegenwoordigers van Cyclustherapeuten.nl is het niet toegestaan om teksten, fotomateriaal of afbeeldingen die op deze website raadpleegbaar zijn op te slaan, te downloaden, daarvan schermafbeeldingen te maken of deze op enige andere wijze te verveelvoudigen.

 

Wijzigingen en beschikbaarheid

Wij zijn en blijven steeds bevoegd om de inhoud en/of vormgeving van de website te wijzigen. We zijn bevoegd om onderdelen van de website te verwijderen en/of deze opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij door middel van hyperlinks verwijzen.

 

We streven ernaar om de website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te laten zijn voor u als bezoeker. Maar we beseffen ons ook dat vanwege onderhoud, technische storingen en andere oorzaken de beschikbaarheid van de website kan verminderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van de niet-beschikbaarheid van de website op enig moment.

bottom of page